P.R Govt H.S and M.P School Goalpara, Assam 783101Former Staff


BHANUMATI DEVI(2006-2023)


DULAL HUSSAIN (2006-2023)


DAISY HAZARIKA


SUBHASH SAHA


FIROZ UDDIN SARKAR


ATAL CH. BARMAN


LT. ARUNA PATGIRI


NIRODA DEVI


PRAFULLA KR. SHARMA


JAHANUDDIN AHMED


MIRZA ARIF


DINESH CH. ROY


LT. BARI CHOUDHURY


LT. B.K. NATH


DR. DHRUBAJYOTI NATH


MAHESH DEKA


Ritashri Das


Fakharuddin Ahmed

Copyright © 2023 P.R Govt H.S and M.P School
Powered By S.S. Technologies